Regler & Etik for Motion & Fitness i Humble     


 Du har med din underskrift ved indmeldelsen bekræftet, at du har læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af foreningen. Unge under 18 år skal have forældres underskrift.


 

1.      

Din adgangschip er personlig og skal vises på forlangende.  

Det er ikke tilladt at tage andre med ind i centret som ikke er medlem af foreningen.


2.      

Du har betalt kr. 100 for adgangschippen. Beløbet refunderes ved udmeldelse når chippen afleveres tilbage.


3.      

Adgangschippen byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage.

Er adgangschippen skadet ved misbrug eller bortkommen betales kr. 100 for en ny.


4.      

Børn fra 13 år til og med 14 år må kun træne i centeret i følgeskab med deres forældre og under deres ansvar.   


5.      

Børn under 13 år må ikke opholde sig i centeret, dog undtagen af Børne-Fitness i foreningens regi.


6.

Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører.

Anvisninger fra foreningens instruktører skal altid følges.


7.      

Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj, der må ikke trænes med  bar overkrop.

 


8.      

Tasker, udendørs sko, overtøj m.v. skal anbringes i omklædningsrummet.  

Værdigenstande kan medbringes i motionslokalerne, men er på eget ansvar.


9.      

Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smid brugt  papir i papirkurven.

Trænings udstyr skal aftørres med papir efter brug.  Håndklæde medbringes til brug ved øvelser.


10.  

Der må ikke ryges i centret. Ligeledes må der ikke indtages alkoholiske drikke,  euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer, før, under og efter træning.


11.  

Enhver form for doping er forbudt. Ved mistanke om doping vil Antidoping Danmark  blive kontaktet.

Doping anmeldes til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning.


12.  

Tyveri anmeldes til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning.


13.

Et medlemskab kan ikke overdrages til en anden eller refunderes.


14.  

Indmeldelse sker ved at kontakte en instruktør i åbningstiden.


15.  

Udmeldelse sker senest d. 15. i måneden eller automatisk ved manglende betaling.


16.  

Kommende medlemmer skal have en time med uddannet instruktør før  man træner selv.

En instruktør kontaktes for en aftale.


17.  

Mobil telefoner skal være på lydløs i centret.  Snak i mobil telefon skal foregå udenfor centret.


18.  

Musik skal afspilles med hensyntagen til andre medlemmer i centret.


19.  

Husdyr må ikke medtages i motionscenteret.  


 


Overtrædelse af ovennævnte reglement medfører bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Motion & Fitness Humble  -  Hallinggade 25 B  -  5932 Humble

www.motionogfitness.dk

CVR-nr. 35548777 - Bank: Nordea - Reg.nr. 5630  Kontonr. 0746790414