REGLER & ETIK FOR HUMBLE MOTION & FITNESS

 

Du har med din underskrift ved indmeldelse bekræftet, at du har læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af foreningen. Unge under 18 år skal have forældres underskrift.

 

1.

Din adgangs chip er personlig og skal vises på forlangende.

Det er ikke tilladt at tage andre med ind i centret som ikke er medlem af foreningen.

2.

Du har betalt Kr. 100,- for adgangs chippen. Beløbet refunderes ved udmeldelse når chippen afleveres tilbage.

3.

Adgangs chippen byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage.

Er adgangs chippen skadet ved misbrug eller bort kommen betales Kr. 100,- for en ny.

4.

Børn fra 13 år til og med 14 år må kun træne i centeret i følgeskab med deres forældre, og under deres ansvar.

5.

Børn under 13 år må ikke opholde sig i centeret, dog undtagen af Børne-Fitness i foreningens regi.

6.

Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører.

Anvisninger fra foreningens instruktører skal altid følges.

7.

Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet trænings tøj, der må ikke trænes i bar overkrop.

8.

Tasker, udendørs sko, overtøj m.v. skal anbringes i omklædningsrummet.

Værdigenstande kan medbringes i motionlokalerne, men er på eget ansvar.

9.

Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smid brugt papir i papirkurven.

Trænings udstyr skal aftørres med papir efter brug. Håndklæde medbringes til brug ved øvelser.

10.

Der må ikke ryges i centret. Ligeledes må der ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer, før, under og efter træning.

11.

Enhver form for doping er forbudt. Ved mistanke om doping vil Antidoping Danmark blive kontaktet.

Doping anmeldes til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning.

12.

Tyveri anmeldes til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning.

13.

Et medlemskab kan ikke overdrages til en anden eller refunderes.

14.

Indmeldelse sker ved at kontakte Vita Rasmussen eller en instruktør i åbningstiden.

15.

Udmeldelse sker senest d. 15 i måneden eller automatisk ved manglende betaling.

16.

Kommende medlemmer skal have en time med uddannet instruktør før man træner selv.

En instruktør kontaktes for en aftale.

17.

Mobiltelefoner skal være på lydløs i centret. Snak i mobiltelefon skal foregå udenfor centret.

18.

Musik skal afspilles med hensyntagen til andre medlemmer i centret.

19.

Husdyr må ikke medtages i centret.

 

Overtrædelse af ovennævnte reglement medfører bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.